Category Archives: HR

Selkeä HR.

Selkeä ja inhimillinen HR

HR mukana luomassa yrityksen menestystä Tervehdys työelämän seikkailijoille! Kurkistetaanpa yhdessä, kuinka HR pitää työyhteisön moottorit käynnissä, yhteistyössä muun organisaation kanssa. Tässä blogissa avataan HR:n tekemistä ja paljastamme muutamia keinoja, miten HR avustaa luomaan menestyvää ja viihtyisämpää työympäristöä. Valmiina tekemään parempaa tulosta selkiyttämällä työelämää? Yrityksen vision, mission ja strategian yhdistäminen henkilöstöstrategiaan Yrityksen vision, mission ja strategian […]

Merkityksellinen työ.

Merkityksellisyys motivoi työntekijää

Työnantaja, kaipaatko sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä? Tietysti kaipaat, mutta teettekö oikeita asioita, jotta tämä voi toteutua? Oletko rehellisesti miettinyt, mitä kaikki tarkoittaa. Ilman ruusunpunaisia laseja. Sanoita merkityksellisyyttä ja osoita arvostusta. Tee yhteistyötä HR:n kanssa. Henkilöstöhallinnosta on moneksi ja heillä on työyhteisöön paljon annettavaa, kun johtoryhmä vain kuuntelee sekä osallistaa. Ihmiset tarvitsevat ihmisyyttä, pelkkien numeroiden kautta […]

Varhainen puuttuminen velvoittaa työnantajaa


Varhainen puuttuminen, varhaisen tuen malli ja monta muuta nimeä. Puuttumis-sanalla koetaan olevan hieman negatiivinen kaiku ja siksi monesti tätä mallia tai suunnitelmaa voidaan nimetä eri tavoin. Nimellä ei sinällään ole väliä, vaan sisällöllä ja toteutuksella – ne ratkaisevat. Vaikka HR on monesti se taho, joka kädet savessa on tekemässä ja kirjoittamassa mallia, se ei kuitenkaan […]

Strateginen hr ja sen merkitys yritykselle.

Strateginen HR ja sen merkitys yritykselle

Yrityksellä on aina visio, mitä kohti se on kulkemassa ja strategia määrittää sen, kuinka sinne aiotaan päästä. Nykyisen kaltaisessa maailmassa ja työmarkkinatilanteessa on selvä, että liiketoimintastrategiaan on sisällytettävä myös henkilöstöstrategia. Ilman hyvinvoivia työntekijöitä, joita on riittävästi, on haasteellista (lue: aika mahdotonta) saavuttaa yrityksen tavoitteita. Ainakin toistaiseksi ihmiset ovat niitä, jotka yrityksissä ne työt tekevät. Tarvitaan […]

Alihankinta- ja vuokratyövoima työpaikalla.

Alihankinta- tai vuokratyövoiman integroiminen osaksi toimivaa työyhteisöä

Liian yleinen ajatusmalli yritysmaailmassa kuulostaa olevan se, että alihankinta- tai vuokratyöntekijät pystyisivät tulemaan töihin yritykseen ilman perehdytystä tai heidän ei ole erityisesti tarpeen kuulua työyhteisöön. Väärin. Yksinkertaisimmillaan virheen voit havaita siitä, kun mietit tilanteen omalle kohdalle. Pystyisikö itse menemään tekemään tuttuakin työtä uuteen yritykseen ilman perehdytystä? Viihtyisinkö työssä, jossa minua ei oteta mukaan työyhteisöön? Olisiko […]

Vinkit henkilöstökyselyn tekemiseen.

Selkeä henkilöstökysely, joka kertoo myös tarvittavat jatkotoimet

Suomalaiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuva henkilöstökysely, jota käytetään myös maailmalla. Vibecatch saatavilla nyt Senspiren kautta. Kun haluatte kehittää työyhteisöänne tiedolla. Olipa alanne mikä hyvänsä, Vibecatch henkilöstökysely antaa teille sellaista tietoa, millä on merkitystä. Sen jälkeen tiedätte, mitä teette valmiiksi hyvin ja mihin kannattaa panostaa, jotta henkilöstönne voi vielä paremmin ja työmotivaatio on parhaassa mahdollisessa kunnossa. Nämä […]

Ihmisyys ja inhimillisyys työyhteisössä ovat tärkeä osa nykyaikaista työelämää

Ihmisyys ja inhimillisyys ovat edelleen usein väärin ymmärretyt asiat työelämässä.Molemmat ovat tärkeitä asioita, koska näiden ansiosta työntekijä voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi omassa työyhteisössään. Eli siis kukkahattuilua vai osa tosi bisnestä? Oletko koskaan ajatellut, että ihmisyys ja inhimillisyys voidaan oikeastaan liittää kaikkeen tekemiseen, olemiseen ja käyttäytymiseen työyhteisössä. Harvoin näin toimitaan aivan tietoisesti, mutta tiedostamatta […]

Erilaisuus työyhteisössä on voimavara.

Erilaisuus työyhteisössä on voimavara

Oikein oivallettuna työntekijöiden erilaisuudet ovat nimenomaan voimavara, oikein suuri ja mahtava sellainen. Monesti tämä jätetään kuitenkin täysin huomiotta ja hyödyntämättä, vahingossa tai tahallaan. Miksi näin käy, onkin varsin mielenkiintoinen juttu, koska tämäkään ei varsinaisesti aivan ydinfysiikkaa ole, yksinkertaistettuna suorastaan helppoa. Joten nyt tarkkana, mitä vahvuuksien tunnistamisella voikaan saavuttaa. Vahvuuksien tunnistaminen Jokaisen olisi syytä aloittaa tutustumalla […]

Positiivinen tyontekijäkokemus.

Työntekijäkokemus ja aidosti toimiva työpaikka – mitä se oikein tarkoittaa?

Aidosti toimivassa työpaikassa viihdytään ja siellä tehdään parempaa tulosta. Kyseessä on periaatteessa yksinkertainen asia, mutta käytäntöön tuotuna se on varsin monimuotoinen ja jopa kompleksinen juttu. Mutta ei hätää, positiivinen työntekijäkokemus on kyllä täysin toteutettavissa kaikissa yrityksissä. Tuloksellisuus Usein kuulen väittämän, että yrityksen tulostavoitteellisuudesta ei tulisi puhua ääneen. Itse en voi tätä allekirjoittaa. Kyllä jokainen ymmärtää, […]

Mitä kuuluu HR-rooliin työpaikalla?

HR ammattilaisen roolit ja tehtävät

Edelleen kuulen, kuinka hr:n (henkilöstöhallinnon) tehtävät ja merkitys, eivät ole aina niin selviä. Räikeimmät tapaukset edelleen mieltävät henkilöstöhallinnon organisaation osaksi, jota ei tarvita johtoryhmään tai sillä ei ole strategisesti merkitystä. Väärin. Avaanpa hieman miksi ja mitä siis tehdään. Ensimmäiseksi jaan teille arvostetun yhdysvaltalaisen professorin Dave Ulrichin henkilöstöjohtamisen nelikentän, jonka avulla on helpompi hahmottaa, millä kaikilla […]