HENKILÖSTÖHALLINTO ELI HR-PALVELUT SENSPIRELTÄ

Kun haluatte lisätä yritystoiminnan kukoistusta, olla selkeä ja toimiva työpaikka sekä parantaa teidän veto- ja pitovoimaa. Tartu toimeen, ota ensimmäiset askeleet ja aloita muutos. Senspireltä saat tukea koko matkan ajan.

MIKÄÄN EI VOITA SITOUTUNUTTA JA MÄÄRÄTIETOISTA KEHITTÄMISTÄ AIDOSTI TOIMIVAN, SELKEÄN TYÖPAIKAN ETEEN

Työnantajakuva rakentuu jatkuvasti, joka päivä teidän yrityksenne työarjessa. Kaikella on väliä, niin kokonaisuudella, kuin pienillä yksityiskohdillakin. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ne ovat arvoja, joilla on merkitystä jokaiselle. Ihmisyys, inhimillisyys ja välittäminen, arjen elämisen ja tekemisen tulee resonoida näiden kanssa, jatkuvasti

Työnantajamielikuva, työntekijämielikuva ja yrityskulttuuri ovat sanoja, jotka ovat kaikkien huulilla. Ymmärrys siitä, että halutaan kuulua siihen joukkoon, jonne ihmiset haluavat tulla töihin ja jonne halutaan jäädä töihin, on kaikilla. Resurssit kannattaa siis suunnata oikeisiin paikkoihin ja oikeat paikat selviävät ainoastaan kysymällä henkilöstöltä. Siksi me tarjoamme käyttöönne Vibecatch henkilöstökyselyn, jotta tiedätte, mihin kehittämistoimet kannattaa suunnata.

SENSPIRELLÄ ON KOKEMUSTA MONELTA ERI ALALTA JA SIKSI ME YMMÄRRÄMME AIDOSTI ERILAISIA TYÖYHTEISÖJÄ SEKÄ TYÖ- SEKÄ YRITYSKULTTUUREJA

Kun olette valmiit kehittymään omana itsenänne eteenpäin ja sitoutumaan muutokseen, meiltä löytyy siihen prosessit ja keinot. Sujuvasti eteenpäin, askel kerrallaan. Yhdessä tekemällä.

TEHOKKAASEEN TILANNESELVITYKSEEN

VIBECATCH HENKILÖSTÖKYSELY

Suosittelemme aina mahdollisimman tehokkaaseen starttiin QWL (Quality Of Worklife) henkilöstökyselyä, joka näyttää selkeästi ne tosiasiat, johon henkilöstönne haluaisi teidän keskittyvän. Kun suunta on selvä, on helppo lähteä tekemään heti parannuksia oikeisiin asioihin, vaikuttaviin asioihin sen sijaan, että arvotaan suunta kehitykselle! Suomalainen Vibecatch, työelämän laatua kehittämällä parempaa tulosta, kukapa ei tätä haluaisi.

Henkilöstökyselyn hinta alkaen 2500€ + alv 24%.

Asiantuntijapalvelut  tuntiveloituksella 115€ + alv 24%.

TYÖANTAJAMIELIKUVAN KEHITTÄMINEN

TYÖNANTAJAMIELIKUVAAN VAIKUTTAA KAIKKI JA NEGATIIVISELLA TAVALLA MONESTI AIKA PIENETKIN ASIAT.

Kiinnittämällä asiaan huomiota ja ymmärtämällä kokonaisuudet, alatte automaattisesti muokkaamaan työnantajamielikuvaa parempaan suuntaan. Pitää vain aloittaa ja sen jälkeen jatkaa määrätietoista tekemistä. Työvoimapula ja osaajapula, kuulostaa tutulta kaikille, vähintään uutisten välityksellä. Ne työnantajat, jotka ovat huolehtineet perusasiat kuntoon tulevat olemaan niitä, joilla on parhaimmat mahdollisuudet saada rekrytoitua myös jatkossa osaajia ja pidettyä nykyisistä kiinni.

Työnantajamielikuvan kehittämispalvelut Senspireltä tuntiveloituksella, 115€/h + alv 24%.

TODELLAKIN VALMIINA KEHITTYMÄÄN!

YRITYSKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

YRITYKSELLÄ ON KULTTUURI, VAIKKA SITÄ EI OLISI MÄÄRITELTY TAI KEHITETTY TIETOISESTI.

Yrityksen kulttuuri määrittää taustalla kaikkea tekemistä. Miten teemme työt, miten palvelemme asiakkaita, kuinka kohtaamme toisemme. Tietoiset päätökset, mitä halutaan olla ja konkreettiset pienet askeleet uuteen suuntaan. Sillä tavalla saadaan muutosta aikaiseksi. Yrityskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä toimintaa, sitä ei voi suorittaa muutamissa viikoissa tai kuukausissa ja se vaatii sitoutumista, mutta kyllä se palkitsee. On myös niin, että nyt ja tulevaisuudessa ammattilaiset ja asiantuntijat kysyvät, millainen kulttuuri teidän yrityksessänne on ja mihin se on menossa? Tähän pitää osata vastata.

Yrityskulttuuriin liittyvät palvelut Senspireltä tuntiveloituksella, 115€/h + alv 24%.

ME HALUTAAN KEHITTÄÄ YRITYSKULTTUURIA, TODELLAKIN!

PEREHDYTYSSUUNNITELMAN LAATIMINEN

PEREHDYTYKSEN KEHITTÄMINEN

Tämä on tuhannen taalan paikka ja se kannattaa hyödyntää 100%. Perehdytys alkaa jo työpaikkailmoituksesta ja se jatkuu vähintään 6kk työsuhteen alun jälkeen. Selkeydellä ja toimivuudella nopeammin osaksi tuottavaa työyhteisöä, sitouttamaan sekä elämään todeksi sitä, teidän omaa työnantajakuvaa.

Nykyisen perehdytysprosessin tarkastaminen, alkaen 500€ + alv 24%.

Perehdytysprosessin kehittäjä ja tekijä, alkaen 1500€ + alv 24%.

PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMISEN TARVE TUNNISTETTU!

TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN JA RAKENTAMINEN

TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN TARVITSET TIETOA NYKYTILANTEESTA, KOSKA HALUATTE VARMISTUA, ETTÄ KEHITTÄMISEN KOHTEENA OVAT JUURI NE OIKEAT ASIAT.

Hyvänä pohjana toimii Vibecatch henkilöstökysely. Suunnataan kehittäminen sinne, missä sitä tarvitaan. On turha käyttää resursseja ja kehittää asioita, jotka ovat jo hyvin tai henkilöstö ei pidä niitä oikeasti merkityksellisinä. Selkeyttäminen kannattaa kuitenkin aina ja se on hyvä sekä toimiva perusta kaikelle. Toimiva työyhteisö vaatii aina selkeyttä, niin tavoitteissa, tekemisessä kuin tiedottamisessakin.

Tilannekartoituksen hinta alkaen 500e + alv 24%.

KYLLÄ, HALUAMME KEHITTÄÄ TYÖYHTEISÖÄ!

KONSULTAATIOPALVELUT

HALUAN KONSULTAATION, KOSKA EN OLE VARMA MITÄ PALVELUA TARVITSEMME!

Konsultaatiot voidaan toteuttaa kasvotusten tapaamisella tai Teamsin välityksellä. Ensimmäiseen konsultointiin varataan aikaa 1-3h. Ennen konsultointiaikaa saatte muutamia kysymyksiä, joihin voitte pohtia vastaukset etukäteen, jotta pääsemme konsultaatiossa nopeammin liikkeelle ja kiinni asioihin, jotka teillä on mielessä.

Alkaen 150€ + alv 24%.

TÄTÄ TARVITAAN!

APUA PERUSASIOIHIN

TARVITSEMME APUA PERUSASIOISSA!

Työsopimuksen tekeminen, työtodistukset, koulutussuunnitelma, yhteistoimintaneuvottelut, palkanlaskenta ja niin edelleen. Ota yhteyttä, ohjaamme teidät eteenpäin sopivan asiantuntijan palveluihin.

KYLLÄ, KIITOS!

SENSPIREN ASIAKKAANA PÄÄSETTE AINA MYÖS HELPOSTI KIINNI OSAAVAN ASIANTUNTIJARINGIN PALVELUIHIN, KOSKA OLEMME VERKOSTOITUNEET LAAJASTI, TOSI MIELELLÄ.

Meitä voi lähestyä niin soittamalla, kuin viestillä tai yhteydenottolomakkeella sekä suoraan sähköpostilla. Vastaamme aina mahdollisimman pian.

OTA YHTEYTTÄ PALVELUT

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA – HENKILÖSTÖHALLINTO

 • rekrytointituki
 • perehdytyssuunnitelmien toteuttaminen ja päivittäminen
 • perehdyttäminen, ensivaikutelman voit antaa vain kerran
 • toimenkuvien selkiyttäminen, lisää asiakkaan ja työntekijän tyytyväisyyttä sekä vähentää kuormitusta
 • koulutussuunnitelman luominen ja päivittäminen
 • yhdenvertaisuussuunnitelman luominen ja päivittäminen
 • sisäinen viestintä ja sen kehittäminen
 • työntekijän käsikirjan laatiminen ja päivittäminen
 • työelämän laadun parantamisprojekti
 • yrityskulttuurin nykytilan selvitys ja haluttavan kulttuurin selkeyttäminen
 • työntekijäkokemuksen selvitys ja parantaminen
 • työterveysyhteistyö
 • edut työntekijöille
 • exit-keskustelut