Rekisteriseloste ja tietosuoja


1. Rekisterinpitäjä
Jaana Vuorenhuhta
Vikiöntie 4 A
90650 Oulu
jaana@senspire.fi

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jaana Vuorenhuhta, Vikiöntie 4 A, 90650 Oulu
jaana@senspire.fi

3. Tietosuojavastaava
Jaana Vuorenhuhta
jaana@senspire.fi 

4.Rekisterin nimi
Senspire asiakasrekisteri

5.Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet sekä käyttötarkoitus

Tietoja kerätään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
-asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen
(henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu sekä lakisääteiset velvoitteet)

-markkinointi
(henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus)

Asiakas, henkilötietojasi vastaanottavat:
-Senspire eli Jaana Vuorenhuhta
-asiakas itse (esim. sähköpostikeskustelut)
-mahdollinen ulkopuolinen palveluntoimittaja, mikäli asiakkaan kanssa sellaisen käytöstä on sovittu
-tilitoimisto tai laskutuspalvelu (vain välttämättömät tiedot laskutusta varten) 

6. Käsiteltävät tiedot
-asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
-asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
-asiakasyrityksen laskutustiedot
-asiakassuhteeseen oleellisesti liittyvät välttämättömät tiedot 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: 

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Tietojen käsittelijät
-rekisterinpitäjä
-kirjanpitäjä/tilitoimisto/laskutuspalvelu
-mahdollinen kolmannen osapuolen ostopalvelu, mikäli näin on sovittu

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen säilyttäminen
-sähköpostissa seitsemän vuoden ajan / lain määräämän ajan
-kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan / lain määräämän ajan
-mikäli olet tilannut uutiskirjeen, sähköpostilistalla, listan olemassaolon ajan tai kunnes poistat itse itsesi listalta

10. Asiakkaan/rekisteröidyn oikeudet
-oikeus tarkistaa itseäsi koskevat henkilötiedot
-oikeus tietojen oikaisemiseen
-oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esim. markkinointi)
-oikeus vastustaa käsittelyä
-oikeus peruuttaa suostumus (esim. markkinointisuostumuksen peruutus)
-oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Huomioithan, että sinulla on oikeus tulla unohdetuksi vain, mikäli meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

11. Evästeet

Lue lisää täältä.

12. Kommentit
Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/. Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

13. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Lähtökohtaisesti asiakkaiden tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, paitsi toimeksiannon niin vaatiessa ja asiakkaan suostumuksella. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmantarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

14. Rekisterin suojaus
Fyysistä aineistoa ei säilytetä.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot siirretään suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

15. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

16. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yllä mainittuun yhteyshenkilöön. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Tarkastuspyyntö sekä mahdollinen tietojen korjaaminen hoidetaan kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä eli noin kahden viikon sisällä. 

17. Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

18. Kaupallinen yhteistyö
Yrityksen verkkosivuilla, blogissa tai somekanavissa saattaa mahdollisesti esiintyä kaupallista yhteistyötä eli mainontaa, joissa mainostetaan yhteistyökumppaneiden tuotteita tai palveluita.

Kaupallinen yhteistyö tarkoittaa sitä, että mikäli päädyt ostamaan tietyn tuotteen sivultani tulevan linkin kautta, saan yhteistyökumppanilta pienen suosittelupalkkion. Valitsen yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, jotka tarjoavat sellaisia hyviksi havaitsemiani tuotteita tai palveluita, joista voisi olla apua, hyötyä tai iloa asiakkailleni tai blogini lukijoille.

Kaikki suosittelemani palvelut eivät sisällä kaupallista yhteistyötä vaan suosittelen kanavillani muutoinkin asiakkailleni ja/tai lukijoilleni hyödyllisiä palveluita tai tuotteita.

19. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida niistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostilla tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.