YKSILÖLLISET JA ASIAKKAAN TARPEISIIN RÄÄTÄLÖIDYT HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUT

Palvelut on suunnattu pääosin yrityksille/organisaatioille, jotka työllistävät 20+ henkilöä, koska silloin mukaan tulee lakisääteisten dokumenttien laatimista sekä usein tässä kohtaa huomataan, että lisäkädet henkilöstöhallinnon tehtäviin olisivat tarpeen, mutta oman hr-henkilön palkkaaminen ei kuitenkaan vielä ole järkevää.

HR-palvelut Oulusta.

Suuremmilla organisaatioilla tulee eteen tarpeita, jolloin oman henkilöstöhallinnon tueksi tarvitaan tilapäistä apua, syystä tai toisesta.

Pienetkin yritykset meillä huomioidaan,  koska tarpeita voi olla myös heillä.
Esimerkiksi toimitilojen vaihtaminen, uudelleen organisointi tai kasvuun varautuminen.

Kysyvä ei tieltä eksy, joten rohkeasti viestiä tai soittoa tänne päin!

OTA YHTEYTTÄ

Senspirellä on Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -tunnus!

MEILLÄ ASIOISTA PUHUTAAN NIIDEN OIKEILLA NIMILLÄ JA TEKEMISESSÄ ON AINA MAALAISJÄRKI MUKANA

NYKYTILANNE →

TAVOITETILANNE →

SELKEYTYS →

SUUNNITELMA →

TOTEUTUS →

VAIKUTTAVUUDEN TARKISTUS

Kysy lisää, löydämme yhdessä teille sopivan palvelumallin!

OTA YHTEYTTÄ

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA – HENKILÖSTÖHALLINTO

 • rekrytointituki
 • perehdytyssuunnitelmien toteuttaminen ja päivittäminen
 • perehdyttäminen, ensivaikutelman voit antaa vain kerran
 • toimenkuvien selkiyttäminen, lisää asiakkaan ja työntekijän tyytyväisyyttä sekä vähentää kuormitusta
 • koulutussuunnitelman luominen ja päivittäminen
 • yhdenvertaisuussuunnitelman luominen ja päivittäminen
 • sisäinen viestintä ja sen kehittäminen
 • työntekijän käsikirjan laatiminen ja päivittäminen
 • työelämän laadun parantamisprojekti
 • yrityskulttuurin nykytilan selvitys ja haluttavan kulttuurin selkeyttäminen
 • työntekijäkokemuksen selvitys ja parantaminen
 • työterveysyhteistyö
 • yritysjuhlien, tapahtumien ja illanviettojen suunnittelu sekä organisointi
 • edut työntekijöille
 • exit-keskustelut
 • rekrytointituki
 • perehdytyssuunnitelmien toteuttaminen ja päivittäminen
 • perehdyttäminen, ensivaikutelman voit antaa vain kerran
 • toimenkuvien selkiyttäminen, lisää asiakkaan ja työntekijän tyytyväisyyttä sekä vähentää kuormitusta
 • koulutussuunnitelman luominen ja päivittäminen
 • yhdenvertaisuussuunnitelman luominen ja päivittäminen
 • sisäinen viestintä ja sen kehittäminen
 • työntekijän käsikirjan laatiminen ja päivittäminen
 • työelämän laadun parantamisprojekti
 • yrityskulttuurin nykytilan selvitys ja haluttavan kulttuurin selkeyttäminen
 • työntekijäkokemuksen kehittäminen ja selvitys
 • työterveysyhteistyö
 • yritysjuhlien, tapahtumien ja illanviettojen suunnittelu sekä organisointi
 • edut työntekijöille
 • exit-keskustelut

TOTEUTETTUJA PROJEKTEJA – TOIMISTOPALVELUT

 • toimitilojen brändäys
 • toimivat toimitilat, uudelleen organisointi
 • ergonomiset ja yhteneväiset työpisteet
 • toimitilojen turvallisuus
 • uusien toimitilojen etsintä
 • tukena mahdollisten sisäilmaongelmien selvittelyssä
 • siivouspalveluiden hankinta tai kilpailutus
 • toimistotarvikkeiden tilaus vakioasiakkaille, suunnitelman mukaan
 • toimitilojen brändäys
 • toimivat toimitilat, uudelleen organisointi
 • ergonomiset ja yhteneväiset työpisteet
 • toimitilojen turvallisuus
 • uusien toimitilojen etsintä
 • tukena mahdollisten sisäilmaongelmien selvittelyssä
 • siivouspalveluiden hankinta tai kilpailutus
 • toimistotarvikkeiden tilaus vakioasiakkaille, suunnitelman mukaan